Tvá DUŠE klíč ke vratům RÁJE.
DUŠE  tvoři, rozum obdivuje.
                                            nikdo